Colofon

Colofon

Doel van de website

Alvleesklierkanker.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiŽnt en zijn familie of vrienden zo uitvoerig mogelijk te informeren over alvleesklierkanker. Daarnaast zijn de doelstellingen: het lijden aan alvleesklierkanker tot een minimum beperken en opkomen voor de belangen van de patiŽnt met alvleesklierkanker. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.

Naast de patiŽnt, zal Alvleesklierkanker.nl tevens alle huisartsen, artsen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van alvleesklierkanker zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. oorzaken, behandeling en begeleiding van deze patiŽnten.

Uitgever

Alvleesklierkanker.nl is een initiatief van Medworq BV, een medische uitgeverij.

Medworq B.V.
Postbus 136
6980 AC Doesburg

KvK-nummer: 09185368
Btw-identificatienummer: NL8197.51.601.B01

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieŽn, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Financiering website

Alvleesklierkanker.nl wordt gefinancierd door advertenties en sponsoring. Dit heeft echter geen enkele invloed op de inhoudelijke informatie gegeven op deze website. De medische inhoud is vrij van elke commerciŽle beÔnvloeding.

Sponsoring en adverteren

Het is mogelijk om Alvleesklierkanker.nl te sponsoren en om op Alvleesklierkanker.nl te adverteren. Heeft u interesse in sponsoring of adverteren, neem dan contact met ons op via info [apestaartje] medworq.nl.

Advertentiebeleid

Op verschillende plaatsen op deze website kunnen advertenties staan. Dit zijn banners, gesponsorde links, Google sponsored ads en links en advertorials.

Banners kunnen staan in de kolom aan de rechterkant, onderaan de website en bovenaan de website.

Gesponsorde links zijn tekstlinks - anders dan Google Ads - onderaan de website, die onder het kopje Advertenties staan. Onze redactionele inhoud is vrij van elke commerciŽle beinvloeding.

Advertorials zijn artikelen of verhalen die een advertentieboodschap bevatten. Dit wordt aangegeven door de vermelding advertorial bovenaan deze items.

De inhoud van banners, gesponsorde links - anders dan Google Ads - en advertorials moet voldoen aan de algemeen aanvaarde ethische normen en waarden in Nederland en aan de geldende wet- en regelgeving op reclamegebied in Nederland. De directie, zo nodig in overleg met de redactie, beslist bij twijfel of een advertentie wel of niet wordt toegestaan.

Google sponsored ads en links zijn advertenties die automatisch door het Google Ads-systeem worden ingeladen. We hebben geen controle op de inhoud van deze Google ads.

De redactionele inhoud is vrij van commerciŽle beinvloeding.

De informatie op deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 30 juli 2015.

(Advertentie)